Indicatie

In de eerste vier behandelingen wordt de indicatie voor AOT vastgesteld. Tijdens deze behandelingen onderzoeken we welk probleem de verhoogde spanning bij u veroorzaakt.
U leert via aandacht, voorstelling, houding, beweging en ademhaling of een probleem samenhangt met een verhoogde spanning en u leert hoe deze door uzelf verminderd kan worden. De oefeningen en instructies kunnen zowel liggend, zittend of staand zijn. Ze zijn in principe voor iedereen uitvoerbaar en sluiten aan bij de houdingen in het dagelijks leven. Ook zijn handgrepen
(zachte manuele technieken) mogelijk.

Inzicht

Tijdens de behandelingen wordt het duidelijk of het probleem reageert op de ontspanning. Er ontstaat inzicht in de aard van de ontspanningsreactie: is dat vooral een mentale spanningsafname of is het lichamelijk? Komt het door de verbeterde kwaliteit van bewegen, of omdat u anders omgaat met uw ademhaling? Ook kan een nieuw inzicht in de inhoud en betekenis van spanning voor u ontstaan.

Winst

De reden van de spanningsklachten is voor ieder mens verschillend, maar de winst van AOT is voor ieder hetzelfde: door het ontstane inzicht bent u in staat o spanningsklachten in de toekomst te voorkomen, waardoor u niet afhankelijk blijft van behandeling. U ontdekt wat u zelf kunt doen:
vaker rustpauzes nemen, het ademen regelen, de schouders of kaken bewust loslaten, de aandacht verleggen, etcetera.

Aantal behandelingen

De gemiddelde duur van de therapie is 6 tot 8 behandelingen. Soms zijn meer behandelingen nodig. Het aantal en de frequentie bespreekt u samen met uw behandelaar en dit wordt periodiek geëvalueerd. In overleg wordt gerapporteerd naar de verwijzer en/of uw (huis)arts.