Binnen onze praktijk wordt geprobeerd om zo optimaal mogelijke kwaliteit te bieden richting de patiënt. Mocht u desondanks een klacht hebben met betrekking tot uw behandeling binnen onze praktijk, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.
De klachtenregeling bestaat uit de volgende drie opties:

  1. Overleg met uw behandelend therapeut
  2. Klachtenregeling Van Dixhoorn vereniging (https://vandixhoorvereniging.nl//klachtenregelement) Klachtenfunctionaris De heer B. Bouwmeester, oranjeplaat@gmail.com/06 – 22 38 16 90
  3. De klachtenregeling toepassen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) of andere genootschappen behorend bij uw behandelend therapeut.

Ad 1. Overleg met uw behandelend therapeut. Indien u onder behandeling bent bij een therapeut en u heeft een klacht over de behandeling of de praktijk dan kunt u deze melden bij uw behandelend therapeut. Indien de klacht over uw behandelaar gaat, dan geniet deze werkwijze de voorkeur. Uiteindelijk streven wij naar een goede communicatie tussen een behandelaar en de cliënt en het beste is om hier “samen” uit te komen.

Ad 2. Een schriftelijke klacht indienen. Het is mogelijk om schriftelijk (eventueel anoniem) een klacht in te dienen. Dit kunt u doen d.m.v. een brief per post. Vertrouwenspersonen in de praktijk is Michel Schaaders. Indien u gebruik maakt van deze mogelijkheid, dan verzoeken wij u om in uw brief het volgende aan te geven:

  • De precieze omschrijving van uw klacht, waar bent u ontevreden over?
  • Welke verbetering u zou willen aandragen om de klacht in de toekomst te voorkomen ?
  • Eventueel de naam van de persoon waar uw klacht over gaat.

Als u dat wilt kunt u samen met de vertrouwenspersoon een gesprek voeren met de desbetreffende behandelaar.

Ad 3. De klachtenregeling van het desbetreffende genootschap van de behandelaar.
Indien uw klacht door middel van bovenstaande twee opties niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan bestaat de mogelijkheid om dit te laten afhandelen door de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten, het KNGF. U kunt de procedure die hier voor geldt lezen op www.defysiotherapeut.com of lezen in de KNGF patiëntenfolder “Als u een klacht heeft over uw fysiotherapeut”.
Als uw klacht gaat over andere behandelaars kunt op de website van de therapeut een link vinden naar het desbetreffende genootschap.