Bent u aanvullend verzekerd voor fysiotherapie, dan worden de behandelingen vergoed door uw zorgverzekeraar.
Uitzonderingen zijn CZ, OHRA en Delta Lloyd. Bij deze zorgverzekeraars is het restitutiezorg. Je dient de behandeling rechtstreeks te voldoen. U ontvangt van mij een factuur die u kunt indienen bij de zorgverzekeraar. Vanuit de aanvullende verzekering volgt gehele of gedeeltelijke vergoeding. Informeer bij u zorgverzekeraar.
De onderstaande tarieven gelden als u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie of als u alle behandelingen fysiotherapie uit uw aanvullende pakket voor dit jaar heeft gebruikt.

Screening € 25,00

Intake en onderzoek na screening € 60,00

Intake en onderzoek na verwijzing € 60,00

Toeslag behandeling aan huis € 15,00

Fysiotherapie € 40,00

Eenvoudige rapportage € 45,00

Uitgebreide rapportage € 70,00

Niet nagekomen behandeling € 20,00

Tarieven en vergoedingen adem- en ontspanningstherapie 2022

Veel verzekeraars vergoeden adem- en ontspanningstherapie als onderdeel van de aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijze of als beweegzorg. Ik ben gecertificeerd adem- en ontspanningstherapeut en lid van de Van Dixhoorn Vereniging.

Voor zorgkosten uit de aanvullende verzekering wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico.

U kunt een overzicht van vergoeding per zorgverzekeraar vinden op www.vandixhoornvereniging.nl

Als de therapie deel uitmaakt van een re-integratietraject, kan de werkgever of een arbeidsongeschiktheidsverzekering met de behandelaar afspreken de kosten te dragen.

Annuleren of verzetten van een afspraak is kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de behandeling.  Afspraken die niet tijdig afgezegd of niet nagekomen worden, kunnen in rekening worden gebracht.

Tarieven 2022

Intake adem- en ontspanningstherapie, 60 min. E. 75,–

Behandeling adem- en ontspanningstherapie, 45 min. E. 55,–