Definitie van gezondheid (2010) volgens Machteld Huber (arts, onderzoeker)

Gezondheid is het vermogen je aan te passen en een eigen regie kunnen voeren op het gebied van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.

Het betekent dat de nadruk veel meer ligt op het continue proces en aspecten als weerbaarheid, veerkracht, aanpassingsvermogen, innerlijke kracht en zingeving.
Door op deze manier naar gezondheid te kijken, wordt de aandacht meer gericht op zelfredzaamheid en (,binnen de mogelijkheden,) de eigen verantwoordelijkheid van het individu.

Bewustwording en voldoende aandacht voor gezond bewegen, goede voeding, rust en regelmaat vergroten je belastbaarheid en verkleinen de kans op aandoeningen en ziekten.
Goede zorg voor jezelf maakt dat je daarnaast beter in staat bent om meer aandacht te besteden aan relaties, gezin, werk en sociale activiteiten.

Missie

De wisselwerking tussen psychische en fysieke gesteldheid heeft al jarenlang mijn sterke interesse. Ik zet mijn ervaring en deskundigheid op dit gebied in door met cliënten te werken aan aandacht voor wat je voelt en bewustwording van (beweeg)patronen. Naast het begeleiden van oefenprogramma’s ga ik coachend te werk met het geven van persoonlijke adviezen.

Goede zelfzorg door aandacht en bewustwording zijn belangrijk, ik draag graag bij aan dat proces.